Upustvo sa slikama kako obrisati istoriju pretrage na facebook-u

Svaki put kada tražite prijatelja, grupu ili neki podatak na Facebook-u ta pretraga bude sacuvano u istoriji. Naravno to nam olakšava posao kad treba da pronađemo nešto što smo ranije vec tražili. Ti podaci nisu javni. Ali istorija može da “kaže” puno o Vama te stoga možete poželeti da tu istoriju s vremena na vreme obrišete, celokupnu ili samo pojedinačne pretrage.

Oprez: istorija će biti izbrisana trajno.

Ulogujete se na Vaš Facebook profil

Idite na vaš profil i kliknite na “Activity log“ opciju koja se nalazi desno, na dnu vaše cover fotografije.

Activity Log

U donjem desnom uglu Vaše cover fotografije se nalazi “activity log”

Vaš dnevnik aktivnosti predstavlja listu vaših aktivnosti na Facebooku, uključujući i vašu istoriju pretraživanja.

Activity log” tj. dnevnik aktivnosti sadrži listu svih Vaših aktivnosti na FB.

Da bi ste pronašli istoriju pretraživanja kliknite mišem na “more”.

Search

Pojavit ce Vam se istorija pretraživanja po vremeskom redosledu.

Brisanje celokupne Facebook istorije

Iznad liste tj. na početku liste u desnom uglu ce te videti “Cleat Searches”

Kliknite mišem na to polje, posle toga će se pojaviti pop up prozor.

Kliknite mišem na “clear searches”.

Vaša istorija pretrage na Facebooku je obrisana.

Brisanje pojedinačne pretrage

Ukoliko ne želite da obrišete celokupnu istoriju već samo određenu pretragu.

Na listi kliknite mišem na polje “edit” desno od ikonice katanca. Posle toga “delit” pojavit ce se pop up prozor.

Kliknite mišem na “clear searches”.

Vaša pojedinačna pretraga je obrisana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *