ZAGAĐENOST NAŠIH REKA

Vrlo je važno sagledati trenutno stanje najvećih reka u Srbiji kroz 4 kategorije kvaliteta (I klasa je nagora, a IV najbolja).

Dunav

Srbija je jedna od retkih podunavskih zemalja koja se može pohvaliti da se na njenoj teritoriji kvalitet vode Dunava poboljšava, odnosno stanje Dunava je mnogo bolje na izlazu iz naše zemlje, gde ima karakteristike koje ga svrstavaju u II i III klasu, nego na ulazu. Šta više, situacija bi bila još povoljnija da su reke koje se ulivuju u Dunav čistije.

Pritoke Dunava su često u IV klasi ili neretko i van klase, što ukazuje na veoma loše stanje tih reka među kojima su Tisa, Tamiš, Velika Morava…Poseban problem predstavlja brana na Dunavu kod Đerdapa i smatra se ekološkom crnom tačkom zbog stvaranja nanosa i akumulacije toksičnih sedimenata.

Tisa

Kvalitet vode reke Tise je veoma loš! U poslednjih pet godina stanje kvaliteta Tise nije prelazilo iz III i IV klase. Čistoća Tise je u znatnom padu od 1990-ih godina prošlog veka, a u poslednjih nekoliko godina pogađale su je ekološke katastrofe izazvane fabrikama u Rumuniji, Mađarskoj i Srbiji.

Kvalitet njenih voda je nešto pogoršan u Vojvodini uticajem industrije, agrotehničkih mera, vodoprivredne infrastrukture i posebno kanalske mreže, koja je povezana sa Tisom, a čije su vode najčešće u IV ili van klase kvaliteta rečnih voda, a od od opasnih materija u vodama Tise su pronađeni gvožđe i povišena koncentracija žive.

Sava

Sava kao tranzitna reka je nešto čistija od Dunava, ali njeno stanje je znatno bolje od Tise! Ona se zadržava sa svojim karakteristikama u II i III klasi, posebno II zbog uticaja Drine, ali zbog obrenovačke termoelektrane i beogradske industrije, njeno stanje se u tom delu toka pogoršava.

Tamiš

Reka koja dotiče iz Rumunije možda je i najzagađenija naša reka. U Srbiju ulazi potpuno degradiranog toka koji je često i van klase. Kroz Srbiju, do Pančeva, Tamiš povremeno dospe i u III kategoriju. Ono na šta stručnjaci upozoravaju je veoma ozbiljna stvar, a ako Tamiš uskoro ne počne da se prečićava, koristiće se isključivo kao plovni put.

Drina

Od naših većih reki vode Drine su još uvek dobro očuvane i uz povremena prečišćavanja mogu da se koriste i za vodosnabdevanje. Zahvaljujući karakteristikama planinske reke i planinskog terena, Drina neretko pokazuje i karakteristike zbog kojih se nalazi u II kategoriji, nekada i bolje od toga.

Lim

Lim ima veliku moć samoprečišćavanja i u petogodišnjim periodima ispitivanja na oba profila, Priboj i Prijepolje, Lim je pripadao I ili II klasi, a ređe je bio na prelazu između II i III klase.

Kolubara

Loše stanje Kolubare prisutno je celom njenom dužinom, pa je zbog toga prosečno svrstana u III klasu kvaliteta. Da bi se stanje popravilo u da bi vode Kolubare ispunjavale zahtevanu II klasu, potrebne su joj brojne intervencije, jer ima malu moć prečišćavanja, mali proticaj, slab priliv vode i činjenica da prolazi kroz mnogobrojna naselja, zbog čega joj prete fekalne i otpadne vode industrije.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.