Redovnim đubrenjem i unošenjem osnovnih hranjivih materija u zemljište osigurava se pravilan rast i razvoj voćaka, zdraviji i kvalitetnij plod. Đubrenje se sastoji od osnovnog đubrenja i prihrane (prolečno đubrenje). U osnovnom đubrenju primenjuje se đubrivo sa manje azota, a više fosfora i kalijuma, dok prihrana stavlja naglasak na azot.PROČITAJ JOŠ