UGRADNJA METANA U VOZILA

Metan pumpe

CNG gas je prirodni gas koji se komprimuje ( sabija) pod pritiskom, a glavni sastojak je metan koji ima najmanji koeficijent emisije ugljendioksida po jedinici oslobođene energije u poređenju sa ostalim derivatima. Ima odlične ekološke osobine, perfomanse, i ekonomski je isplativ.

Koliko košta metan i koje pumpe ga toče?

Pored težine spremnika dodatni problem u Srbiji jeste mali broj pumpi gde bi mogli sipati metan. Trenutno kod nas ima samo 9 pumpi koje prodaju ovo gorivo, od čega su dve u Beogradu i dve u Pančevu. NIS ima u planu da do kraja 2021. godine ima maloprodaju CNG na 20 benzinskih stanica širom Srbije, videt cemo da li ce se to I desiti.

Potrošnja

Potrošnja metana može se meriti na nekoliko načina, ali je najbolje da se meri u kilogramima, pošto količina metana u jednom kubnom metru ili litru zavisi od pritiska i temperature.

Prosećna potrošnja gradskih automobila je 5-6 kg metana na 100 kilometara, cena za 1 kg jeste oko 93 dinara.

Rezervari

Veliki problem kod ugradnje gasa jeste teski I veliki rezervari oni i čine najveću i skoro jedinu razliku u odnosu na ugradnju plina (TNG).

Standardni rezervar koji prima oko 9 kg metana dugačak je 90 cm, prečnik mu je 30 cm i teži oko 75 kg. Posto prosecna potrošnja 5-6 kg (radious kretanja ni 200 km) znaci da bi trebali ugraditi barem 2 boce, sto povecava troskove, zauzima prostor u gepeku I povecava masu vozila.

Postoje i rezervoari izrađeni od kompozitnih materijala, koji su znatno lakši od čeličnih, ali su i mnogo skuplji. Metan se skladišti pod pritiskom većim od 200 bara pa je neophodno da se drži u livenim rezervoarima izrađenim od debelog čelika i to samo cilindričnog oblika.

Kaminoni

U kamione i autobuse mogu da se ugrade znatno veći rezevoari, težina nije veliki problem, a ušteda s obzirom na pređenu kilometražu, velika.

staviti tabelu

Troškovi uradnje metana

Sam sistem košta od 80 000 do 180 000 dinara, u zavisnosti od broja rezervara I samog auta.

Saglasnost proizvođača, od 0 do13 000 din (Renault je najskuplji)

– Nova saobraćajna dozvol, 1.300 din
– Tehnički pregled, 800 – 1.500 din
– Republička administrativna taksa, 300 din
– Atest, 10.000 din
– Pumpe za metan u Srbiji
– Izdavanje uverenja, 3.000 din

Sigurnost

Metan je eksplozivan samo u uskom koncentracionom opsegu (između 85% i 95%), a pošto je lakši od vazduha, vrlo brzo mu se smanjuje koncentracija u okolini, te je mogućnost eksplozije vrlo mala.

Spremnici se ispituju pod pritiskom od 330 bara, što je za oko 50% više od pritiska potpuno napunjenog rezervoara, a otporni su i na veoma snažne udarce u slučaju saobraćajne nesreće.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *