Zagađenje vazduha nastaje kada se u Zemljinu atmosferu unose štetne ili prekomerne količine supstanci uključujući gasove (CO2, CO, SO2, NO, CH4, CFC, Radon itd.) Zagađivanje vazduha u zatvorenom prostoru i loš kvalitet gradskog vazduha navedeni su kao dva od najgorih problema na svetu sa toksičnim zagađenjem u izveštaju Blacksmith InstitutaPROČITAJ JOŠ