Zagađenje vazduha nastaje kada se u Zemljinu atmosferu unose štetne ili prekomerne količine supstanci uključujući gasove (CO2, CO, SO2, NO, CH4, CFC, Radon itd.) Zagađivanje vazduha u zatvorenom prostoru i loš kvalitet gradskog vazduha navedeni su kao dva od najgorih problema na svetu sa toksičnim zagađenjem u izveštaju Blacksmith InstitutaPROČITAJ JOŠ

Hemikalije iz građevinskog materijala, nameštaja, a pogotovo osveživača vazduha mogu da zagade vazduh u prostoriji. Najbolji način pored provetravanja sobe da uklonite toksine jeste da u sobu stavite odgovarajucu biljku. Biljke ispuštaju kiseonik i pomažu da se uklone hemikalije kao što je formaldehid, vrlo često isparenje u zatvorenim prostorijama, kojiPROČITAJ JOŠ