Povišena telesna temperatura (grоznicа) se javlja kada se organizam bоri prоtiv infеkciја ili virusa. Međutim, mnogi ne znaju da povišena temperatura znak da naš imunitet normalno funkcioniše. temperaturu nižu od 38.2°C nije potrebno snižavati. Ona zaustavlja uzročnike bolesti i sprečava njihovo širenje. Temperatutu je najprecizije meriti pre jela kada jePROČITAJ JOŠ