Kao prvo šta je auto gas “Liquefied Petroleum Gas” (LPG) u prevodu znači Tečni Naftni Gas, naša skraćenica je TNG je tečna bezbojna smesa propana (C3H8) i butana (C4H10) u približnom odnosu 50:50 i viših ugljovodonika – etana i propilena. Odnos nije uvek isti i zavisi od godišnjeg doba iPROČITAJ JOŠ