TABLIĆ

Tablić je veoma popularna kartaška igra. Pretežno se igra u dvoje ili četvoro. Kada se igra u četvoro, onda se igra u parovima i parovi sede dijagonalno jedan od drugog. Igra se sa celim špilom od 52 karte.

Vrednost karata

Kralj (K) vredi 14, Dama (Q) 13, a Žandar (J) 12. Ostale karte se boduju prema svojim nominalima. Kec (A) u tom pogledu ima poseban tretman. Njegova vrednost može biti 1 ili 11, u zavisnosti od procene i želje igrača koji je na potezu

Cilj

Cilj igre je odneti što više karata sa talona, t.j. odneti što više štihova. Karte se odnose tako što se baca karta iz ruke i njom se nosi karta koja je iste vrednosti; ili više karata, čija je suma jednaka vrednosti bačene karte. Odnete karte se skupljaju kod svakog igrača da bi se na kraju partije prebrojali poeni.

Deljenje

Delilac deli po 6 karata svakom od igrača (u 2 kruga po 3) i stavlja 4 karte na talon. Karte na talonu moraju biti razdvojene. Ostatak karata se stavlja sa strane. Kada svi igrači izbace karte koje su imali, delilac opet uzima špil koji je ostavio sa strane i ponovo podeli 6 karata svakom igraču. Kad se izbace sve karte, a ceo špil se potrosi, uloga delioca se prenosi na sledećeg igrača.

Igra

Uvek počinje onaj igrač koji je sa desne strane od delioca i redosled se nastavlja u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu. U svakom krugu, svaki igrač izbacuje samo po jednu kartu. Ovom kartom može, a i ne mora ništa da odnese sa talona. U slucaju nošenja, igrač koji nosi karte uzima ih, okreće naopako i stavlja na svoju gomilu, kako drugi igrači ne bi mogli kasnije da vide koje su karte prošle. U slučaju da igrač ne moze da odnese ništa svojom kartom, ta karta ostaje na talonu. Kada se igra završi, ako ima karata koje su ostale na talonu nosi ih onaj igrač koji je poslednji nešto nosio. Kada igrač odnese sve karte sa talona svojom kartom, piše mu se tabla. Kada igrač na kraju pokupi karte koje su ostale na talonu, zbog toga što je poslednji nosio, on ne dobija tablu.

Bodovanje

Svaki igrač ili par se boduje prema broju odnetih karata i štihova. Maksimalan broj poena je 25 + broj napravljenih tabli:

  • za svaki odneti štih (10, J, Q, K, A) dobija se po jedan poen
  • za “malu dvojku” (dvojku tref) dobija se jedan poen
  • za “veliku desetku” (desetku karo) dobijaju se dva poena
  • onaj ko je odneo više karata ukupno dobija “3 na karte” (dodatna 3 poena). Ako su oba/svi igrača odnela isti broj karata, niko ne dobija “3 na karte”.

Kraj igre

Igra se završava kada igrač, ili par pređe 101 poen. Drugi igrač/par može isto imati 101 ili više poena. Kada oba igrača prđu 101, pobednik je onaj ko ima više. Igra se ne prekida čim neko pređe 101 poen, već se igra dok se ne istroši špil.

Preuzeto sa igrajkarte.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *