SVE O AUTO GASU

Kao prvo šta je auto gas

“Liquefied Petroleum Gas” (LPG) u prevodu znači Tečni Naftni Gas, naša skraćenica je TNG je tečna bezbojna smesa propana (C3H8) i butana (C4H10) u približnom odnosu 50:50 i viših ugljovodonika – etana i propilena. Odnos nije uvek isti i zavisi od godišnjeg doba i različit je za zimski i letnji period.

Pri atmosferskom pritisku i temperaturi oko 20 stepeni celzija se nalazi u gasovitom stanju. Kad malo povećamo pritisak, plin pređe u tečno stanje pa je kao takav pogodan za skladištenje u čeličnom spremniku.

Autogas je treće najpopularnije gorivo za automobile na svetu, 300 miliona putničkih automobila koristi TNG što predstavlja manje od 3% ukupnog tržišnog udela. Otprilike polovina svih putničkih vozila na ovaj pogon nalazi se na pet najvećih tržišta (silaznim redosledom): Turskoj, Južnoj Koreji, Poljskoj, Italiji i Australiji.

Cena ugradnje i skidanja gasnog uređaja

Cena sekvent uređaja je od 34 000 pa do nekih 70 000 dinara u zavisnosti od marke npr. Lovato sa 5 godina garancije cena je 35 000 dinara. Za motore sa 6 cilindara cena raste za 30%.

Cena taksi

atestiranje 6000 din

taksa za agenciju za bezbednost saobraćaja 3600 din

tehnicki pregled 600-1500 din

zamena saobračajne 1350 din

Skidanje auto gasa

Posle uklanjanja gasnog uređaja moraćete ponovo da atestirate vozilo i platite oko 9000 dinara. Majstori će vam naplatiti demontažu uređaja oko 7.000 dinara.

Da li je moguće i da li je isplativo ugraditi TNG uređaje u dizelaše?

Kada u dizelaš ugradite „plinski“ uređaj, onda motor troši TNG i dizel jer ne može da se drugačije zapali smeša gasa. Ušteda je oko 20 do 30 odsto u odnosu na cenu dizela što znatno manja nego kada TNG uređaj ugrađujete u automobil sa benzinskim motorom.

Cena ugradnje zavisi od vrste motora i marki uređaja, ali je nešto više od one koja se ugrađuje u isti automobil sa benzinskim motorom, okvirna cena je oko 900 evra.

Snaga motora se povecava do 30% uz smanjenje štetnih izduvnih gasova…

Razlike u snazi i potrošnjii benzina i plina

Razlika u potrošnji benzina i plina prvenstveno zavisi od vrste TNG uređaja. Što je savremeniji i sofisticiraniji sistem, razlika će biti manja.

Ukoliko je sistem loše podešen, potrošnja može da bude ekstremno uvećana u odnosu na benzin.

Kod standardnih gasnih uređaja gubitak snage je do 10%. Isto kao i kod potrošnje ako je sistem loše podešen ovaj procenat se znatno uvećava i zbog toga se često može čuti da auto na gas ide znatno slabije Ako se ugradi uređaj najnovije generacije gubitak snage je do 2-3% što se u vožnji teško oseti.

Ne zaboravite da je rok trajanja rezervoara 10 godina od datuma proizvodnje. Dakle, ne od datuma ugradnje, već od datuma proizvodnje.

Autogas u Srbiji

Srbija ima dobro razvijeno tržište gasa. Sistemi za gas koji se koriste u Srbiji uglavnom su od italijanskih kompanija poput Lovato, Lovato. Dostupan je na benzinskim stanicama u gradovima i duž glavnih ruta, kao i nekih namenskih stanica.

LPG “zeleno” gorivo

Tečni naftni gas stvara 33% manje emisije CO2 od benzina i 45% manje CO2 od dizela.

Vozila na TNG proizvode do 82% manje zagađenja azot-oksidom od benzina i 99% bolje od dizela!

Da li je auto gas bezbedan?

Nezavisni testovi TNO-a u Holandiji zaključili su da su vozila na TNG u nesreći sigurnija od benzina. U testovima vatrogasne službe u Velikoj Britaniji pokazano je da u slučaju ozbiljnijeg požara putnici u vozilu imaju tri puta duže vreme za evakuaciju s ukapljenim LPG-om nego benzinom.

U slučaju saobračajne nezgode rezervoar je dovoljno čvrst da pretrpi teška mehančka oštećenja, a da pri tome ostane nepropustan. Rezervoar je napravljen od kvalitetnog čelicnog lima debljine 4 do 5 mm.

Trik kako da proverite da li je “mapa” auto gasa pravilno podešena

Izađite na magistralan ii auto put gde će te moći držati miran “gas”, (nije bitna konstantna brzina, nego konstantan miran gas, tempomat ne održava miran gas nego konstantnu brzinu), pratite trenutnu potrošnju na “bord kompjuteru”, neprekidajući konstantni gas prebacite na benzin I dalje pratite trenutnu potrošnju.

Potrošnja mora ostati ista!

Ako prilikom prebacivanja na benzin “bord” pokazuje veču potrošnju znači da je gasna smesa bogatije nastelovana, a obrnuto je ako nakon prebacivanja na benzin na “bordu” očitamo manju potrošnju.

Održavanje auto gasa

Sistem zahteva minimalno održavanje, potrebno je svakih 10.000 km. izvršiti kontrolu instalacije I očistiti ili zameniti filter za gas koji se nalazi u elektroventilu za gas. Naravno u slucaju kvara zameniti deo.

Sipanje gasa

Nažalost na većini naših pumpi, točenje gasa se ne prekida, iako se ventil “bučno” trudi da prekine dotok gasa u rezervoar. Taj ventil sprečava dotok gasa u bocu, boca je uvek max 80% napunjena, u slucaju ekstremnih temperatura da bi se gas imao gde širiti.

Kada se ventil na rezervoaru oglasi, zamolite pumpadžiju da obavezno prekine točenje gasa.

Atest i reatest autogasa

Periodični pregled se mora obaviti u roku koji ne može biti duži od pet godina, od dana izdavanja uverenja o ispitivanju vozila, odnosno od dana izdavanja potvrde o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas.

Vlasnik vozila ili lice koje on ovlasti podnosi zahtev za periodični pregled ugrađenog uređaja za pogon vozila na TNG kod ovlašćenog pravnog lica.

Podnosilac zahteva uz zahtev prilaže: – podatke o vlasniku vozila (ime, prezime, vlasnika vozila, prebivalište/sedište- adresa, – dokumentaciju o vozilu, – dokumentaciju o opremi i delovima, – podatke o vozilu (marka i tip vozila, kao i osnovne tehničke karakteristike), – Uverenje o ispitivanju. Nakon pregleda vozila ovlašćeno pravno lice, ukoliko su svi uređaji i oprema ispravni, izdaje Potvrdu o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *