SEDMICE – PRAVILA

Broj igrača

Igru Sedmice mogu da igraju 2 ili 4 igrača (u parovima).

Špil

Sedmice se igraju sa špilom od 32 karte. Karte koje igraju su: 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A u svakoj boji. Svakom igraču se na početku dele po 4 karte.

Tok igre

Prvi igrač od delioca počinje igru bacanjem bilo koje karte. Zatim igrači izbacuju po jednu kartu redom. Ne postoji obaveza odgovaranja na boju ili znak (broj, sliku), jedino je bitno to da onaj igrač koji poslednji odgovori na znak  igrača koji je prvi bacio kartu nosi tu ruku. Sedmice su džokeri i odgovaraju onom znaku koji je bacio prvi igrač. Npr: Prvi igrač baca 9, zatim drugi A, treći 9 i četvrti K. U ovom slučaju ovu ruku uzima treći igrač, jer je odgovrio na znak igrača koji je prvi igrao. Onaj ko odnese ruku započinje sledeću.

Međutim, u prethodnoj situaciji prvi igrač ima dve mogućnosti. Prva je da prepusti trećem igraču da odnese ruku, ili druga opcija, ukoliko ima još karata sa tim znakom ili sedmicu može njom da odgovori nakon što četvrti igrač baci kartu i na taj način produži još jednu ruku i dovede sebe u situaciju da odnese dve ruke. Ovo produžavanje ruku može da traje sve dok igrač ima karte kojima može da odgovori na prvu bačenu. Npr: prethodna ruka je bila 9, A, 9, K, sada prvi igrač može nastaviti igru i započeti drugu ruku bacanjem ili 9 ili 7. Ukoliko niko od ostralih igrača ne odgovri na 9, prvi igrač nosi obe ruke (ali su, u svakom slučaju, i ostali igrači dužni da izbace još po jednu kartu). Pre nego što igrač odnese ruku, svi igrači moraju imati isti broj karata u ruci.

Nakon svake ruke (bilo jedne ili produžene), igračima se dele karte tako da uvek imaju po 4 karte u ruci sve dok se ne podeli ceo špil, nakon čega se igra dok igrači ne izbace sve karte iz ruku.

Bodovanje

A i 10 se boduju po 10 peona. Ostale karte nemaju bodovno značenje.

Nakon svake runde (dok se ne izdeli ceo špil i bace sve karte iz ruku) bodovi se sabiraju i dodeljuju odgovarajući pogoci na sledeći način:

  • Ako prvi par osvoji više bodova od drugog, dobija 1 pogodak. Ukoliko parovi imaju isti broj bodova, pogodak dobija onaj par koji je odneo poslednju ruku.
  • Ukoiko neki par osvoji 80 bodova (odnese sve keceve i desetke), taj par dobija 2 pogotka.
  • Ukoliko neki par odnese sve ruke (pobedi u svakoj rundi, odnosno portivnički par ne odnese ni jednu kartu), taj par dobija 3 pogotka.

Igra Sedmice se završava kada neki par ostvari 1, 5 ili 10 pogodaka, u zavisnosti od toga kako se igrači pre početka igre dogovore.

Preuzeto sa igrajkarte.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *