NAPLATA ŠTETE OD UDARNIH RUPA NA PUTU

Pojava udarnih rupa na kolovozu najčešća je zimi, pogotovo ukoliko na putu ima snega ili leda. Intervencijom zimskih službi u sprečavanju formiranja leda na kolovozu i topljenju snega samo se porgošava već loša situacija. Udarne rupe mogu značajno da oštete automobil, u boljem slučaju stradat će “samo” guma, a ako nemate sreće i ostali delovi trapa vozila, čija popravka i zamena može biti poprilično skupa, da ne spominjemo I nemogučnost korišenja vašeg automobila nekoliko dana.

Neobeležene rupe na putu, pogrešno postavljena ili nepostojeća saobraćajna signalizacija, čak led ili poledica na kolovozu na koje vozač nije upozoren, a izazovu štetu na vozilu mogu biti povod za naknadu štete od nadležnog preduzeća tj. tužbu.

Postupak naplata stete od udarnih rupa

Postupak za naknadu štete u slučaju oštećenja vozila nastalog kao posledica oštećenog kolovoza nije preterano komplikovan, samo treba da budete uporni i da se pridtžavate nekoliko osnovnih upustava.

Treba da stanete tako da ne ometate saobracaj, ali i da ne vozite oštečeni auto, da ne nastanu dodatna oštečenja. Pozovite saobraćajnu policiju koja će da napravi zvanični zapisnik, fotografiše oštećenje na vozilu i ono na putu.

Ukoliko policija nije u mogućnosti da izađe na teren, treba obezbediti dva punoletna svedoka i napravite što više snimaka iz svih uglova koje će poslužiti kao dokaz da je oštećenje na putu dovelo do oštećenja automobila. Slikajte oštećenja na kolima i naravno samu rupu. Slike moraju biti zadovoljavajućeg kvaliteta, posebno obratite pažnju ako slikate noću u uslovima lošeg osvetljenja.

Otiđite do osiguravajuće kuće u kojoj je vaše vozilo osigurano kako bi procenili štetu. Procenu štete neka osiguravajuća društva naplačuju. Osiguravajuća kuća će obaviti samo procenu štete, oni vam nece isplacivati za nastalu štetu. Čak i kasko osiguranje bez učešća u šteti, pojedinih osiguravajućih kuća, ne pokriva ovakvu vrstu štete.

Sa zapisnikom saobraćajne policije i procenjenoj šteti, kao i svim ostalim dokazima (slikama, izjavama svedoka) obratite se nadležnom preduzeću za održavanje puteva. Pored dokumentacije (zapisnika policije, procene štete, fotokopije vozačke i saobraćajne dozvole) potrebno je predati i zahtev vlasnika vozila za naknadu štete. U ovom zahtevu, potrebno je navesti činjenično stanje, šta se dogodilo i na koji način, da se navede da li je šteta sanirana i ako jeste obavezno priložite račun.

Ukoliko, vlasnik vozila nema veze sa celim događajem (npr. nije on vozio, nije platio popravku štete…) ceo postupak se može preneti na treće lice.

Za prestonicu je zaduženo JP „Putevi Beograda“, dok su za sve ostale puteve zaduženi „Putevi Srbije“.

Ukoliko vam preduzeće ne plati štetu ili ne odgovori u roku 15 dana, naknadu štete možete potražiti samo sudskim pute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *